Khóa 68

Khổ Đau Ư Hãy Vượt Qua
Giảng sư Thích Chiếu Hiền
Số lượt nghe: 18680
Số lượt tải: 2020

Pháp âm cùng danh mục

Biết Đón Nhận Để Tu Tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
8307
1197
Sự Thật
Thích Minh Thành
11634
1545
Bốn Câu Hỏi Của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
12058
1581
Chuẩn Bị Chuyến Đi Cuối
Thích Minh Từ
11800
1453
Chuẩn bị cho chuyến đi cuối
Thích Minh Từ
3380
649
Khổ đau ư hãy vượt qua
Thích Chiếu Hiền
3912
711
Bốn câu hỏi của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
5527
1215
Biết đón nhận để tu tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
3979
732
Sự thật
Thích Minh Thành
4226
799