Khóa 68

Khổ Đau Ư Hãy Vượt Qua
Giảng sư Thích Chiếu Hiền
Số lượt nghe: 18970
Số lượt tải: 2022

Pháp âm cùng danh mục

Biết Đón Nhận Để Tu Tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
8551
1197
Sự Thật
Thích Minh Thành
11958
1545
Bốn Câu Hỏi Của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
12296
1581
Chuẩn Bị Chuyến Đi Cuối
Thích Minh Từ
12052
1453
Chuẩn bị cho chuyến đi cuối
Thích Minh Từ
3651
649
Khổ đau ư hãy vượt qua
Thích Chiếu Hiền
4196
714
Bốn câu hỏi của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
5797
1218
Biết đón nhận để tu tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4251
732
Sự thật
Thích Minh Thành
4553
799