Con Tập Đến Chùa

Kho Báu Trên Đời - THụy Vân
Tịnh Hải
Số lượt nghe: 7279
Số lượt tải: 1424

Pháp âm cùng danh mục

Về Đây Bên Nhau - Đức Quang + Mỹ Hương
Tịnh Hải
24218
3327
Lời Giới Thiệu - Đồng Vân
Tịnh Hải
7489
751
Lời Kết - Đồng Vân
Tịnh Hải
3600
563
Đồng Tâm Hướng Thiện - Q. Luân + D. Hiền
Tịnh Hải
8163
1601
Mùa Xuân Của Bé - Minh Tú
Tịnh Hải
4740
777
Con Có Biết Không - Trung Hậu
Tịnh Hải
8742
1562
Điều Em Ước Muốn - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
7982
1451
Con Tập Đến Chùa - Phương Anh
Tịnh Hải
10572
2058
Con Muốn Ở Lại Đây - Đông Quân
Tịnh Hải
7697
1514
Bồ Tát Trong Con - Thụy Vân
Tịnh Hải
14724
2893
Hương Vị Giải Thoát - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
11170
2370
Áo Trắng Trường Xưa - Đông Quân
Tịnh Hải
7409
1331