Con Tập Đến Chùa

Kho Báu Trên Đời - THụy Vân
Tịnh Hải
Số lượt nghe: 7094
Số lượt tải: 1421

Pháp âm cùng danh mục

Về Đây Bên Nhau - Đức Quang + Mỹ Hương
Tịnh Hải
23982
3319
Lời Giới Thiệu - Đồng Vân
Tịnh Hải
7289
751
Lời Kết - Đồng Vân
Tịnh Hải
3422
563
Đồng Tâm Hướng Thiện - Q. Luân + D. Hiền
Tịnh Hải
7964
1599
Mùa Xuân Của Bé - Minh Tú
Tịnh Hải
4552
776
Con Có Biết Không - Trung Hậu
Tịnh Hải
8554
1557
Điều Em Ước Muốn - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
7788
1449
Con Tập Đến Chùa - Phương Anh
Tịnh Hải
10367
2053
Con Muốn Ở Lại Đây - Đông Quân
Tịnh Hải
7490
1512
Bồ Tát Trong Con - Thụy Vân
Tịnh Hải
14483
2888
Hương Vị Giải Thoát - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
11004
2368
Áo Trắng Trường Xưa - Đông Quân
Tịnh Hải
7261
1330