Khóa 64

Khi rừng xưa khép lại
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 4485
Số lượt tải: 868

Pháp âm cùng danh mục

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Thích Đồng Hội
10727
1479
Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Thượng Tọa Thích Minh Thành
17373
2756
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Trí Chơn
24016
3472
Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12752
1650
Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Thích Phước Nghiêm
20768
2709
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Hòa thượng Thích Giác Toàn
22746
2948
Bão lũ cuộc đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6603
18872
Đường về Cực Lạc
Hòa thượng Thích Giác Toàn
5030
1280
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
3869
652
Vượt qua chính mình
Thích Phước Nghiêm
4855
930
Niệm Phật vãng sanh
Thích Đồng Hội
5302
588