Khóa 55

Khai thị - Phật thất kỳ 55
Giảng sư Hòa thượng Thích Giác Nhiên
Số lượt nghe: 17370
Số lượt tải: 2370

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh Phúc Chân Thật - Phật thất kỳ 55
Thích Trí Thường
6764
873
Khai thị ý pháp thần mật của tổ sư Minh Đăng Quang - Phật thất kỳ 55
Hòa thượng Thích Giác Toàn
11068
1455
Lời khai thị hành sách đại sư - Phật thất kỳ 55
Thích Nguyên Hiền
4327
742
Tìm lại nốt nhạc xưa - Phật thất kỳ 55
Thượng Tọa Thích Minh Thành
11867
1668
Người trẻ cần niệm Phật - Phật thất kỳ 55
Thượng tọa Thích Chân Tính
8786
1177
Hạnh phúc chân thật
Thích Trí Thường
3790
480
Khai thị
Hòa thượng Thích Giác Nhiên
4181
755
Lời khai thị Hành Sách Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2579
448
Lời khai thị của hòa thượng Giác Toàn
Hòa thượng Thích Giác Toàn
4514
723
Người trẻ cần niệm Phật
Thượng tọa Thích Chân Tính
6148
1286
Tìm lại nốt nhạc xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
3689
771