Khóa 71

Hướng về Tịnh Độ
Giảng sư Thượng tọa Thích Quang Thạnh
Số lượt nghe: 8497
Số lượt tải: 1008

Pháp âm cùng danh mục

Vững Chãi Và Bao Dung
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14102
1968
Số Phận
Thích Trí Thường
15349
1800
Phước Tràn Phước Vét
Thượng tọa Thích Giác Đăng
9321
1383
Ý Niệm Siêu Việt
Thích Nhật Tín
5571
680
Kinh A Di Đà Giảng Giải - phần 2
Thích Pháp Đăng
7096
821
Ý Niệm Siêu Việt
Thích Nhật Tín
3448
643
Kinh A Di Đà Giảng Giải
Thích Pháp Đăng
4008
574
Hướng Về Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
2717
560
Phước Tràn Phước Vét
Thượng tọa Thích Giác Đăng
7378
1251
Số Phận
Thích Trí Thường
7228
1528
Vững Chãi và Bao Dung
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7915
1519