Khóa 74

Hồi Hướng Trang Nghiêm Tịnh Độ
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Số lượt nghe: 6320
Số lượt tải: 852

Pháp âm cùng danh mục

Phước Báo Trong Đạo Phật
Thích Thiện Minh
13387
1458
Hạt Giống Vu Lan
Thượng Tọa Thích Minh Thành
8816
950
Hồi Hướng Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
6659
655
Hành Trạng Chư Tổ Tịnh Độ Tông
Thích Chơn Minh
6277
609
Gieo Hạt Bồ Đề
Thích Đức Trường
6573
693
An Lạc Ai Có Được
Thích Trí Thường
7037
767
An Lạc Ai Có Được
Thích Trí Thường
6453
982
Phước Báo Trong Đạo Phật
Thích Thiện Minh
6990
828
Hành Trạng Chư Tổ Tịnh Độ Tông
Thích Chơn Minh
5900
576
Hạt Giống Vu Lan
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5988
832
Gieo Hạt Bồ Đề
Thích Đức Trường
4334
688