Khóa 74

Hồi Hướng Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Số lượt nghe: 6654
Số lượt tải: 655

Pháp âm cùng danh mục

Phước Báo Trong Đạo Phật
Thích Thiện Minh
13379
1458
Hạt Giống Vu Lan
Thượng Tọa Thích Minh Thành
8809
950
Hành Trạng Chư Tổ Tịnh Độ Tông
Thích Chơn Minh
6272
609
Gieo Hạt Bồ Đề
Thích Đức Trường
6568
693
An Lạc Ai Có Được
Thích Trí Thường
7031
767
An Lạc Ai Có Được
Thích Trí Thường
6447
982
Hồi Hướng Trang Nghiêm Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
6315
852
Phước Báo Trong Đạo Phật
Thích Thiện Minh
6986
828
Hành Trạng Chư Tổ Tịnh Độ Tông
Thích Chơn Minh
5893
576
Hạt Giống Vu Lan
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5984
832
Gieo Hạt Bồ Đề
Thích Đức Trường
4328
688