Lễ Giỗ Tổ

Hoài niệm ân sư
Số lượt nghe: 4725
Số lượt tải: 484

Pháp âm cùng danh mục

Lễ giỗ Tổ 2018
Chùa Hoằng Pháp
638
5
Lễ giỗ Tổ 2017
6124
46
Lễ giỗ Tổ 2016
Chùa Hoằng Pháp
1336
29
Ơn thầy tế độ
Chùa Hoằng Pháp
3531
146
Lễ giổ Tổ 2014
Chùa Hoằng Pháp
6138
279
Lễ giỗ Tổ 2013
5508
361