Khóa 34 đến 42

Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Phật thất kỳ 34
Giảng sư Thượng tọa Thích Phước Tiến
Số lượt nghe: 18278
Số lượt tải: 3129

Pháp âm cùng danh mục

Vượt qua số phận - Phật thất kỳ 39
Thượng tọa Thích Phước Tiến
15985
2730
Ba chặng đường tu - Phật thất kỳ 41
Thích Minh Thành
6626
1173
Nấc thang cuộc đời - Phật thất kỳ 41
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
18107
2672
An tâm niệm Phật - Phật thất kỳ 42
Thượng tọa Thích Giác Đăng
7458
1323
Khuyến tu - Phật thất kỳ 42
Thích Thiện Ý
4704
783
Quyết định vãng sanh - Phật thất kỳ 42
Thích Giác Hóa
6084
1040
Niệm Phật - những điều cần biết - Phật thất kỳ 40
Thượng tọa Thích Phước Tiến
12385
2199
Phương pháp đoạn trừ phiền não - Phật thất kỳ 41
Thượng tọa Thích Viên Trí
12173
1873
Hóa giải mặc cảm - Phật thất kỳ 36
Thượng tọa Thích Phước Tiến
11238
2065
Những điều người tu Tịnh độ cần biết - Phật thất kỳ 37
Thượng tọa Thích Giác Đăng
9202
1618
Vui đời vui đạo - Phật thất kỳ 38
Thích Minh Thành
5384
991
Lẽ thật cuộc đời - Phật thất kỳ 39
Thích Minh Thành
7378
1348