Vía Phật A Di Đà

Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2007
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
Số lượt nghe: 6567
Số lượt tải: 760

Pháp âm cùng danh mục

Tỏa Sáng Đêm Di Đà 2019 | Chùa Hoằng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
147
1
LUNG LINH ĐÊM DI ĐÀ 2020 | Chùa Hoằng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
207
1
Tỏa sáng đêm Di Đà 2018
Chùa Hoằng Pháp
2401
7
Lễ Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2017
Chùa Hoằng Pháp
2821
19
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2015
Chùa Hoằng Pháp
4951
139
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2014
Chùa Hoằng Pháp
5785
230
Hoa Đăng Vía Phật A Di Đà 2013
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
12191
645
Hoa đăng tỏa sáng đêm Di Đà 2010
15656
1850
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2006
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
5299
569