Khóa 74

Hành Trạng Chư Tổ Tịnh Độ Tông
Giảng sư Thích Chơn Minh
Số lượt nghe: 6276
Số lượt tải: 609

Pháp âm cùng danh mục

Phước Báo Trong Đạo Phật
Thích Thiện Minh
13386
1458
Hạt Giống Vu Lan
Thượng Tọa Thích Minh Thành
8815
950
Hồi Hướng Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
6659
655
Gieo Hạt Bồ Đề
Thích Đức Trường
6572
693
An Lạc Ai Có Được
Thích Trí Thường
7037
767
An Lạc Ai Có Được
Thích Trí Thường
6452
982
Hồi Hướng Trang Nghiêm Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
6320
852
Phước Báo Trong Đạo Phật
Thích Thiện Minh
6990
828
Hành Trạng Chư Tổ Tịnh Độ Tông
Thích Chơn Minh
5898
576
Hạt Giống Vu Lan
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5988
832
Gieo Hạt Bồ Đề
Thích Đức Trường
4334
688