Khóa 55

Hạnh phúc chân thật
Giảng sư Thích Trí Thường
Số lượt nghe: 3790
Số lượt tải: 480

Pháp âm cùng danh mục

Khai thị - Phật thất kỳ 55
Hòa thượng Thích Giác Nhiên
17371
2370
Hạnh Phúc Chân Thật - Phật thất kỳ 55
Thích Trí Thường
6764
873
Khai thị ý pháp thần mật của tổ sư Minh Đăng Quang - Phật thất kỳ 55
Hòa thượng Thích Giác Toàn
11069
1455
Lời khai thị hành sách đại sư - Phật thất kỳ 55
Thích Nguyên Hiền
4327
742
Tìm lại nốt nhạc xưa - Phật thất kỳ 55
Thượng Tọa Thích Minh Thành
11867
1668
Người trẻ cần niệm Phật - Phật thất kỳ 55
Thượng tọa Thích Chân Tính
8786
1177
Khai thị
Hòa thượng Thích Giác Nhiên
4181
755
Lời khai thị Hành Sách Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2580
448
Lời khai thị của hòa thượng Giác Toàn
Hòa thượng Thích Giác Toàn
4514
723
Người trẻ cần niệm Phật
Thượng tọa Thích Chân Tính
6148
1286
Tìm lại nốt nhạc xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
3689
771