Khóa 57

Hạnh nguyện người tu 2 - Phật thất kỳ 57
Giảng sư Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 8366
Số lượt tải: 1614

Pháp âm cùng danh mục

Mẹ ơi con chỉ cần - Phật thất kỳ 57
Thượng Tọa Thích Minh Thành
65762
9127
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư - Phật thất kỳ 57
Thích Nguyên Hiền
8154
1729
Thanh Thản Niệm Phật - Phật thất kỳ 57
Thượng tọa Thích Giác Đăng
17786
3067
Hành động người hiền trí - Phật thất kỳ 57
Thích Trí Thường
12383
2258
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2885
456
Hạnh nguyện người tu 2
Thích Minh Thành
2809
463
Mẹ ơi con chỉ cần
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5510
1291
Hành động người hiền trí
Thích Trí Thường
2879
525
Thanh thản niệm Phật
Thích Giác Đăng
3603
631