Khóa 57

Hạnh nguyện người tu 2
Giảng sư Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 2553
Số lượt tải: 463

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh nguyện người tu 2 - Phật thất kỳ 57
Thích Minh Thành
8108
1614
Mẹ ơi con chỉ cần - Phật thất kỳ 57
Thượng Tọa Thích Minh Thành
65516
9127
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư - Phật thất kỳ 57
Thích Nguyên Hiền
7878
1729
Thanh Thản Niệm Phật - Phật thất kỳ 57
Thượng tọa Thích Giác Đăng
17550
3067
Hành động người hiền trí - Phật thất kỳ 57
Thích Trí Thường
12114
2258
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2586
456
Mẹ ơi con chỉ cần
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5258
1291
Hành động người hiền trí
Thích Trí Thường
2634
525
Thanh thản niệm Phật
Thích Giác Đăng
3321
628