Khóa 56

Hạnh nguyện của người tu - Phật thất kỳ 56
Giảng sư Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 7126
Số lượt tải: 1346

Pháp âm cùng danh mục

Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu Phật thất - Phật thất kỳ 56
Hòa thượng Thích Thiện Trí
9645
1446
So sánh tướng dụng thể - Phật thất kỳ 56
Thích Thiện Xuân
11285
2071
Cát bụi - Phật thất kỳ 56
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
14573
2534
Tha thứ thì thư thái - Phật thất kỳ 56
Thích Tâm An
10706
1891
Nhận diện sự sống - Phật thất kỳ 56
Thượng tọa Thích Trí Chơn
12479
2386
Nhận diện sự sống
Thượng tọa Thích Trí Chơn
4448
946
So sánh tướng dụng thể
Thích Thiện Xuân
4882
1005
Cát bụi
Thích Thiện Xuân
5668
925
Hạnh nguyện của người tu
Thích Minh Thành
3148
584
Tha thứ thì thư thái
Thích Tâm An
3834
718
Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu phật thất 1
Hòa thượng Thích Thiện Trí
4296
636