Khóa 57

Hành động người hiền trí
Giảng sư Thích Trí Thường
Số lượt nghe: 2760
Số lượt tải: 525

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh nguyện người tu 2 - Phật thất kỳ 57
Thích Minh Thành
8239
1614
Mẹ ơi con chỉ cần - Phật thất kỳ 57
Thượng Tọa Thích Minh Thành
65641
9127
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư - Phật thất kỳ 57
Thích Nguyên Hiền
8027
1729
Thanh Thản Niệm Phật - Phật thất kỳ 57
Thượng tọa Thích Giác Đăng
17667
3067
Hành động người hiền trí - Phật thất kỳ 57
Thích Trí Thường
12255
2258
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2722
456
Hạnh nguyện người tu 2
Thích Minh Thành
2702
463
Mẹ ơi con chỉ cần
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5400
1291
Thanh thản niệm Phật
Thích Giác Đăng
3463
631