Khóa 57

Hành động người hiền trí
Giảng sư Thích Trí Thường
Số lượt nghe: 2634
Số lượt tải: 525

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh nguyện người tu 2 - Phật thất kỳ 57
Thích Minh Thành
8108
1614
Mẹ ơi con chỉ cần - Phật thất kỳ 57
Thượng Tọa Thích Minh Thành
65516
9127
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư - Phật thất kỳ 57
Thích Nguyên Hiền
7879
1729
Thanh Thản Niệm Phật - Phật thất kỳ 57
Thượng tọa Thích Giác Đăng
17550
3067
Hành động người hiền trí - Phật thất kỳ 57
Thích Trí Thường
12115
2258
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2587
456
Hạnh nguyện người tu 2
Thích Minh Thành
2554
463
Mẹ ơi con chỉ cần
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5258
1291
Thanh thản niệm Phật
Thích Giác Đăng
3322
628