Khóa 60

Hải triều âm - Phật thất 60
Giảng sư Thích Minh Tiến
Số lượt nghe: 13024
Số lượt tải: 1883

Pháp âm cùng danh mục

Xin người nhớ cho - Phật thất 60
Thích Tâm An
10422
2232
Niệm Phật thoát luân hồi - Phật thất 60
Thích Thiện Thanh
12942
2104
Hạnh phúc nở hoa, khổ đau khép lại - Phật thất 60
Thượng tọa Thích Nguyên Thiện
16953
2432
Một cõi đi về - Phật thất 60
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
17642
2598
Con đường an lạc - Phật thất 60
Thích Phước Nghiêm
16097
2652
Một cõi đi về
3948
585
Hạnh phúc nở hoa khổ đau khép lại
Thích Nguyên Hiền
3506
641
Con đường an lạc
Thích Phước Nghiêm
4663
676
Hải triều âm
Thích Minh Tiến
3065
550
Niệm Phật thoát luân hồi
Thích Thiện Thanh
6300
1974
Xin người nhớ cho
Thích Tâm An
3056
617