Khóa 47

Giọt sữa giữa đời thường - Phật thất kỳ 47
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 19223
Số lượt tải: 3025

Pháp âm cùng danh mục

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật - Phật thất kỳ 47
Thượng tọa Thích Minh Thiện
13188
1159
Tự tâm Tịnh độ - Phật thất kỳ 47
Thích Trí Hải
10979
963
Giải Nghi Về Tịnh Độ - Phật thất kỳ 47
Thích Nguyên Hiền
9608
1207
Giải nghi về tịnh độ
Thích Nguyên Hiền
3372
568
Tự tâm tịnh độ
Thích Trí Hải
4279
691
Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật
Thích Minh Thiện
3322
532
Giọt sữa giữa đời thường
Thượng Tọa Thích Minh Thành
9253
1933