Khóa Tu Mùa Hè 2009

Gieo trồng hạt giống tốt
Giảng sư Thượng tọa Thích Phước Tiến
Số lượt nghe: 5173
Số lượt tải: 1228

Pháp âm cùng danh mục

Tọa Đàm Ăn Chay Dưỡng Chất Và Khí Hậu -khóa tu mùa hè 2009
11390
2442
Trường Đời - Khóa tu mùa hè 2009
Thượng tọa Thích Trí Chơn
36614
6580
Ngưỡng Cửa Cuộc Đời - Khóa tu mùa hè 2009
Thượng tọa Thích Nhật Từ
16656
3279
Nắng Ấm Mùa Xuân - Khóa tu mùa hè 2009
Thích Nữ Hương Nhũ
19916
4057
Pháp Đàm Phật Giáo Đồng Hành Cùng Tuổi Trẻ - khóa tu mùa hè - 2009
9151
1930
Gieo Trồng Hạt Giống Tốt - Khóa tu mùa hè 2009
Thượng tọa Thích Phước Tiến
26048
5322
Pháp Đàm Suốt Đời Không Quên - Khóa tu mùa hè - 2009
30946
5061
Ngưỡng cửa cuộc đời
Thượng tọa Thích Nhật Từ
4681
1253
Nắng ấm mùa xuân
Thích Nữ Hương Nhũ
4076
839
Trường đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6296
1479