Khóa 70

Giải Phóng Vô Minh
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn
Số lượt nghe: 6759
Số lượt tải: 1442

Pháp âm cùng danh mục

Kinh A Di Đà giảng giải
Thích Pháp Đăng
9193
1138
Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
15760
1897
Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11425
1651
Giải Phóng Vô Minh
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14936
1836
Trong Ta Có A Di Đà
Thượng tọa Thích Giác Liêm
9059
1007
Những Bước Chân Hoằng Pháp
Thích Minh Thành
10557
1190
Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10499
1953
Trong Ta Có A Di Đà
Thượng tọa Thích Giác Liêm
5602
1054
Kinh A Di Đà giảng giải
Thích Pháp Đăng
13790
1074
Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
7508
1484
Những Bước Chân Hoằng Pháp
Thích Minh Thành
5838
766