Khóa 95

Giải Nghi Tịnh Độ | KTPT 95
Giảng sư Thích Tâm Hòa
Số lượt nghe: 266
Số lượt tải: 2

Pháp âm cùng danh mục

Đến Đi Vô Thường | KTPT 95
Thích Tâm Trịnh
265
1
Giải Nghi Tịnh Độ | KTPT 95
Thích Tâm Hòa
202
1
Lắng Nghe | KTPT 95
Thích Đạt Ma Huy Bảo
204
2
Ước Muốn Thiện Pháp | KTPT 95
Thích Tâm Dược
162
1
Lắng Nghe | KTPT 95
Thích Đạt Ma Huy Bảo
183
1
Ước Muốn Thiện Pháp | KTPT 95
Thích Tâm Dược
197
2
Đến Đi Vô Thường | KTPT 95
Thích Tâm Trịnh
217
1
Còn thở còn tu - còn tu còn sáng | KTPT 95
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
257
1
Còn thở còn tu - còn tu còn sáng | KTPT 95
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
191
3