Khóa 64

Đường về Cực Lạc
Giảng sư Hòa thượng Thích Giác Toàn
Số lượt nghe: 4745
Số lượt tải: 1277

Pháp âm cùng danh mục

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Thích Đồng Hội
10473
1479
Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Thượng Tọa Thích Minh Thành
17125
2756
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Trí Chơn
23754
3472
Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12450
1650
Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Thích Phước Nghiêm
20488
2709
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Hòa thượng Thích Giác Toàn
22487
2948
Bão lũ cuộc đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6316
18872
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
3616
652
Khi rừng xưa khép lại
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4217
868
Vượt qua chính mình
Thích Phước Nghiêm
4545
930
Niệm Phật vãng sanh
Thích Đồng Hội
5009
588