Khóa 65

Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Giảng sư Thích Tâm Hòa
Số lượt nghe: 10619
Số lượt tải: 1689

Pháp âm cùng danh mục

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10743
1738
Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Thích Trí Huệ
16492
2933
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
8588
1383
Bốn pháp quán - Phật thất 65
Thích Hạnh Tín
11075
3007
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
17401
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
3186
653
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3773
730
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
3078
556
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
3416
613
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
6145
1461
Trở lại thiên đường
Thượng tọa Thích Phước Tiến
2989
386