Đối trị bệnh hôn trầm giải đãi | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 84

Pháp âm: Đối trị bệnh hôn trầm giải đãi

Giảng sư: Thích Đồng Thành

Số lần nghe: 3990 Số lần tải: 171

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 84Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,951,202
    pháp âm : 58,693,159
 • Đang truy cập
    Tin tức : 22
    Nghe pháp : 21
 • Số người đang Online: 43

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009