Khóa 63

Đổi Thay - Phật thất 63
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 15381
Số lượt tải: 2033

Pháp âm cùng danh mục

Công Đức Phóng Sanh - Phật thất 63
Thích Pháp Đăng
14438
1708
Quà Tặng Của Chùa - Phật thất 63
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10835
1408
Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63
Thượng tọa Thích Giác Đăng
13369
1983
Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63
Thích Minh Thanh
10709
1235
Quà tặng của chùa
2836
465
Kiến lập đạo tràng
Thích Minh Thanh
2881
450
Công đức phóng sanh
Thích Pháp Đăng
5287
711
Đổi thay
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
3778
718
Ý như vạn sự
Thích Giác Đăng
3938
626