Khóa 87

Đời khổ đạo vui
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 2546
Số lượt tải: 79

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
2000
80
Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
2197
50
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
2327
166
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
2328
53
Niệm Phật tu hiền
Hòa thượng Thích Giác Toàn
3312
130
Niệm Phật tu hiền
Hòa thượng Thích Giác Toàn
2363
90
Đời khổ đạo vui
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
4808
151
Ước nguyện cuối cùng
Thích Tâm Đại
2410
91
Ước nguyện cuối cùng
Thích Tâm Đại
2125
36