Khóa 87

Đời khổ đạo vui
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 2068
Số lượt tải: 79

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
1503
80
Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
1709
50
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
1924
166
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
1923
53
Niệm Phật tu hiền
Hòa thượng Thích Giác Toàn
2948
128
Niệm Phật tu hiền
Hòa thượng Thích Giác Toàn
1969
90
Đời khổ đạo vui
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
4400
143
Ước nguyện cuối cùng
Thích Tâm Đại
2044
91
Ước nguyện cuối cùng
Thích Tâm Đại
1653
36