Nhạc Niệm Phật

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 14
Số lượt nghe: 41272
Số lượt tải: 4322

Pháp âm cùng danh mục

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
122672
14221
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
43653
4411
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
37653
3229
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
32878
3987
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
30828
4345
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
45362
8389
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
32744
3544
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
29002
3432
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
37129
5799
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
56925
11257
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
65577
7447
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
93336
17464