Diệu Âm Hoằng Pháp 9 - phần 1 | Chùa Hoằng Pháp

VIDEO - Diệu âm hoằng pháp

Pháp âm: Diệu Âm Hoằng Pháp 9 - phần 1

Chùa Hoằng Pháp

Số lần nghe: 5221 Số lần tải: 188

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - VIDEO - Diệu âm hoằng phápTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,976,345
    pháp âm : 58,704,465
 • Đang truy cập
    Tin tức : 31
    Nghe pháp : 33
 • Số người đang Online: 64

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009