Lễ Sám Hối

Đi tìm hạnh phúc
Giảng sư Thích Tâm Luân
Số lượt nghe: 330
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

Sân hận và cách đối trị sân hận
Thích Tâm Thạch
11
1
Sân hận và cách đối trị sân hận
Thích Tâm Thạch
39
1
Hạnh Bố Thí
Thích Tâm Dược
120
0
Hạnh Bố Thí
Thích Tâm Dược
59
0
TIỀN không có LỖI, LỖI tại ai ?
Thích Tâm Trịnh
50
9
TIỀN không có LỖI, LỖI tại ai ?
Thích Tâm Trịnh
45
1
Giáo Dục Gia Đình
Thích Tâm Quyết
43
1
Giáo Dục Gia Đình
Thích Tâm Quyết
54
1
5 Phước Báu Khi Mời Chư Tăng Đến Nhà
Thích Tâm Luân
51
1
5 Phước Báu Khi Mời Chư Tăng Đến Nhà
Thích Tâm Luân
46
0
Thế Giới Sẽ Ra Sao?
Thích Tâm Hạnh
168
1
Thế Giới Sẽ Ra Sao?
Thích Tâm Hạnh
81
6