Khóa 67

Đi Qua Dòng Sanh Tử
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Số lượt nghe: 22707
Số lượt tải: 2879

Pháp âm cùng danh mục

Màu Nhớ Thu Xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
12853
1988
Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
8780
1250
Thơm Ngát Hương Sen
Thích Pháp Đăng
9293
1322
Đức Phật Trong Tôi
Thích Đức Trường
9753
1254
Nhớ Mãi Lời Thầy
Thích Thiện Thanh
9435
1264
Nhớ mãi lời thầy
Thích Thiện Thanh
3413
546
Đức Phật trong tôi
Thích Đức Tường
2968
533
Thơm ngát hương sen
Thích Pháp Đăng
3012
572
Màu nhớ thu xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4218
884
Lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
3353
539
Đi qua dòng sanh tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4651
996