Khóa 87

Để lòng thanh thản
Giảng sư Thích Tâm An
Số lượt nghe: 1922
Số lượt tải: 53

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
1503
80
Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
1708
50
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
1924
166
Niệm Phật tu hiền
Hòa thượng Thích Giác Toàn
2948
128
Niệm Phật tu hiền
Hòa thượng Thích Giác Toàn
1969
90
Đời khổ đạo vui
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
4399
143
Đời khổ đạo vui
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
2068
79
Ước nguyện cuối cùng
Thích Tâm Đại
2044
91
Ước nguyện cuối cùng
Thích Tâm Đại
1653
36