Khóa 87

Để lòng thanh thản
Giảng sư Thích Tâm An
Số lượt nghe: 2265
Số lượt tải: 53

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
1932
80
Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
2108
50
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
2272
166
Niệm Phật tu hiền
Hòa thượng Thích Giác Toàn
3256
130
Niệm Phật tu hiền
Hòa thượng Thích Giác Toàn
2301
90
Đời khổ đạo vui
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
4753
151
Đời khổ đạo vui
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
2489
79
Ước nguyện cuối cùng
Thích Tâm Đại
2355
91
Ước nguyện cuối cùng
Thích Tâm Đại
2069
36