Ca khúc mừng Phật đản

Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Số lượt nghe: 25630
Số lượt tải: 2029

Pháp âm cùng danh mục

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
24146
3921
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14151
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13194
2498
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8644
1765
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9070
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9871
1853
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14434
2129
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9838
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
12405
2261
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9398
1982
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10719
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
7776
1384