Nhạc Niệm Phật

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
Số lượt nghe: 67713
Số lượt tải: 7578

Pháp âm cùng danh mục

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
126162
14482
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
45588
4512
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
39167
3282
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
35026
4063
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
32379
4473
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
46803
8611
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
36108
3607
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
31697
3526
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
40737
5915
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
61205
11565
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
95678
17776
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
28979
4354