Lễ Vu Lan

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 275
Số lượt tải: 18

Pháp âm cùng danh mục

Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
5
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
1332
1
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
4095
57
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
3647
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
2714
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
3894
127
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
7476
229
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
3869
145
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
12190
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
9499
262
Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
28202
828
Lễ Vu Lan Báo Hiếu trọng ân - Chùa Hoằng Pháp Cambodia
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
21160
612