Lễ Vu Lan

Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 34
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
319
18
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
1409
1
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
4203
57
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
3692
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
2746
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
3928
127
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
7523
229
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
3896
145
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
12218
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
9535
262
Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
28226
828
Lễ Vu Lan Báo Hiếu trọng ân - Chùa Hoằng Pháp Cambodia
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
21233
612