Đại Lễ Vu Lan 2016 | Chùa Hoằng Pháp

Lễ Vu Lan

Pháp âm: Đại Lễ Vu Lan 2016

Chùa Hoằng Pháp

Số lần nghe: 4889 Số lần tải: 228

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Lễ Vu LanTặng