Đại Lễ Vu Lan 2016 | Chùa Hoằng Pháp

Lễ Vu Lan

Pháp âm: Đại Lễ Vu Lan 2016

Chùa Hoằng Pháp

Số lần nghe: 3767 Số lần tải: 166

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,552,073
    pháp âm : 57,717,238
 • Đang truy cập
    Tin tức : 28
    Nghe pháp : 38
 • Số người đang Online: 66

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009