Lễ Vu Lan

Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 12186
Số lượt tải: 500

Pháp âm cùng danh mục

Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
4
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
273
18
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
1329
1
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
4086
57
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
3645
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
2710
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
3889
127
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
7467
229
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
3865
145
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
9497
262
Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
28200
828
Lễ Vu Lan Báo Hiếu trọng ân - Chùa Hoằng Pháp Cambodia
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
21154
612