Phật Sự

Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 197
Số lượt tải: 3

Pháp âm cùng danh mục

Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
128
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
141
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
166
1
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1055
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
1463
5
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
5438
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
3955
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7411
230
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
6448
299
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
7717
302
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
9537
361
Bình minh xứ sương mù - Hoằng pháp tại Anh quốc
9172
437