Khóa 63

Công đức phóng sanh
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 5250
Số lượt tải: 711

Pháp âm cùng danh mục

Công Đức Phóng Sanh - Phật thất 63
Thích Pháp Đăng
14402
1708
Quà Tặng Của Chùa - Phật thất 63
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10801
1408
Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63
Thượng tọa Thích Giác Đăng
13336
1983
Đổi Thay - Phật thất 63
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
15346
2033
Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63
Thích Minh Thanh
10665
1235
Quà tặng của chùa
2805
465
Kiến lập đạo tràng
Thích Minh Thanh
2842
450
Đổi thay
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
3743
718
Ý như vạn sự
Thích Giác Đăng
3867
626