Con Tập Đến Chùa

Con Muốn Ở Lại Đây - Đông Quân
Tịnh Hải
Số lượt nghe: 7614
Số lượt tải: 1514

Pháp âm cùng danh mục

Về Đây Bên Nhau - Đức Quang + Mỹ Hương
Tịnh Hải
24110
3327
Lời Giới Thiệu - Đồng Vân
Tịnh Hải
7399
751
Lời Kết - Đồng Vân
Tịnh Hải
3515
563
Đồng Tâm Hướng Thiện - Q. Luân + D. Hiền
Tịnh Hải
8085
1601
Kho Báu Trên Đời - THụy Vân
Tịnh Hải
7196
1424
Mùa Xuân Của Bé - Minh Tú
Tịnh Hải
4653
777
Con Có Biết Không - Trung Hậu
Tịnh Hải
8659
1562
Điều Em Ước Muốn - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
7891
1451
Con Tập Đến Chùa - Phương Anh
Tịnh Hải
10476
2058
Bồ Tát Trong Con - Thụy Vân
Tịnh Hải
14615
2893
Hương Vị Giải Thoát - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
11102
2370
Áo Trắng Trường Xưa - Đông Quân
Tịnh Hải
7340
1331