Khóa Tu Mùa Hè 2015

Clip Tổng hợp Khóa tu mùa hè 2015
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 26791
Số lượt tải: 597

Pháp âm cùng danh mục

Tọa đàm - Bằng tất cả tấm lòng - KTMH 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
15540
559
Cái tôi và cái của tôi - KTMH 2015
Thích Thanh Thắng
11473
1045
Cho những ước mơ bay xa - KTMH 2015
Đỗ Nhật Nam
11617
554
Giọt Đắng Đời Ai - KTMH 2015
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
10773
893
Sống Ảo - KTMH 2015
Thích Tâm Nguyên
13291
1778
Không Bao Giờ Muộn - KTMH 2015
Thích Đạo Quang
9523
864
Cho Đời Chút Ơn - KTMH 2015
Thích Tâm Tiến
7789
784
Cái tôi và cái của tôi - KTMH 2015
Thích Thanh Thắng
10501
431
Cho đời chút ơn - KTMH 2015
Thích Tâm Tiến
9496
465
Giọt đắng đời ai - KTMH 2015
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
9648
392
Không bao giờ muộn - KTMH 2015
Thích Đạo Quang
30411
493
Sống ảo - KTMH 2015
Thích Tâm Nguyên
16621
818