Chuyển Hóa Nghiệp "Bà Tám" | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 84

Pháp âm: Chuyển Hóa Nghiệp "Bà Tám"

Giảng sư: Thích Tâm An

Số lần nghe: 4958 Số lần tải: 220

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 84Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,978,474
    pháp âm : 58,705,851
 • Đang truy cập
    Tin tức : 26
    Nghe pháp : 33
 • Số người đang Online: 59

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009