Chuyển Hóa Nghiệp "Bà Tám" | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 84

Pháp âm: Chuyển Hóa Nghiệp "Bà Tám"

Giảng sư: Thích Tâm An

Số lần nghe: 4853 Số lần tải: 202

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 84Tặng