Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 12 | Chùa Hoằng Pháp

Video Hoa Mặt Trời

Pháp âm: Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 12

Phật tử Phạm Văn Lực

Số lần nghe: 11944 Số lần tải: 192

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Video Hoa Mặt TrờiTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,976,277
    pháp âm : 58,704,420
 • Đang truy cập
    Tin tức : 31
    Nghe pháp : 49
 • Số người đang Online: 80

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009