Khóa 88

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Giảng sư Thích Nữ Phụng Liên
Số lượt nghe: 3978
Số lượt tải: 70

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
3667
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
7906
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
2070
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
1779
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4846
123
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
3614
47
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
2637
60
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1300
26
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1241
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
997
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1176
33