Khóa 68

Chuẩn bị cho chuyến đi cuối
Giảng sư Thích Minh Từ
Số lượt nghe: 3379
Số lượt tải: 649

Pháp âm cùng danh mục

Biết Đón Nhận Để Tu Tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
8307
1197
Sự Thật
Thích Minh Thành
11633
1545
Bốn Câu Hỏi Của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
12057
1581
Chuẩn Bị Chuyến Đi Cuối
Thích Minh Từ
11800
1453
Khổ Đau Ư Hãy Vượt Qua
Thích Chiếu Hiền
18680
2020
Khổ đau ư hãy vượt qua
Thích Chiếu Hiền
3912
711
Bốn câu hỏi của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
5526
1215
Biết đón nhận để tu tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
3978
732
Sự thật
Thích Minh Thành
4226
799