Chùa Là Trường Học Phật Pháp | Chùa Hoằng Pháp

Pháp Thoại Video

Pháp âm: Chùa Là Trường Học Phật Pháp

Giảng sư: Thượng tọa Thích Chân Tính

Số lần nghe: 2301 Số lần tải: 87

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Pháp Thoại VideoTặng