Chùa là trường học Phật pháp | Chùa Hoằng Pháp

Pháp Thoại Video

Pháp âm: Chùa là trường học Phật pháp

Giảng sư: Thượng tọa Thích Chân Tính

Số lần nghe: 2467 Số lần tải: 101

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Pháp Thoại VideoTặng