Khóa 82

Cho trọn chữ người
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn
Số lượt nghe: 18850
Số lượt tải: 991

Pháp âm cùng danh mục

Cho trọn chữ người
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7809
327
Củng cố niềm tin
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
13586
499
Củng cố niềm tin
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
3983
219
Ba chướng trên lối về Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
15534
645
Ba chướng trên lối về Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
5777
281