Khóa Tu Mùa Hè 2015

Cho những ước mơ bay xa - KTMH 2015
Đỗ Nhật Nam
Số lượt nghe: 11575
Số lượt tải: 554

Pháp âm cùng danh mục

Tọa đàm - Bằng tất cả tấm lòng - KTMH 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
15507
559
Cái tôi và cái của tôi - KTMH 2015
Thích Thanh Thắng
11421
1045
Giọt Đắng Đời Ai - KTMH 2015
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
10738
893
Sống Ảo - KTMH 2015
Thích Tâm Nguyên
13246
1778
Không Bao Giờ Muộn - KTMH 2015
Thích Đạo Quang
9483
864
Cho Đời Chút Ơn - KTMH 2015
Thích Tâm Tiến
7753
784
Cái tôi và cái của tôi - KTMH 2015
Thích Thanh Thắng
10465
431
Cho đời chút ơn - KTMH 2015
Thích Tâm Tiến
9462
465
Giọt đắng đời ai - KTMH 2015
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
9606
392
Không bao giờ muộn - KTMH 2015
Thích Đạo Quang
30367
493
Sống ảo - KTMH 2015
Thích Tâm Nguyên
16581
818
Clip Tổng hợp Khóa tu mùa hè 2015
Chùa Hoằng Pháp
26754
597