Khóa 72

Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Số lượt nghe: 8229
Số lượt tải: 879

Pháp âm cùng danh mục

Kinh A Di Đà Giảng Giải Phần 3
Thích Pháp Đăng
6260
654
Vượt Khó
Thích Trí Thường
6348
806
Về Nơi Cõi Tịnh
Thích Đức Trường
6569
696
Tại Sao Tôi Đi Tu
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
13052
1213
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Thích Giác Hiệp
6518
808
Tại Sao Tôi Đi Tu
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
7152
1127
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Thích Giác Hiệp
4046
727
Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5139
1001
Kinh A Di Đà Giảng Giải phần 3
Thích Pháp Đăng
4987
750
Vượt Khó
Thích Trí Thường
5806
1124
Về Nơi Cõi Tịnh
Thích Đức Trường
5693
1025