Khóa 65

Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 8587
Số lượt tải: 1383

Pháp âm cùng danh mục

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10743
1738
Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Thích Trí Huệ
16492
2933
Bốn pháp quán - Phật thất 65
Thích Hạnh Tín
11075
3007
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Thích Tâm Hòa
10619
1689
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
17401
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
3186
653
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3773
730
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
3078
556
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
3416
613
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
6145
1461
Trở lại thiên đường
Thượng tọa Thích Phước Tiến
2989
386