Khóa 65

Chánh nhân vãng sanh
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 3324
Số lượt tải: 556

Pháp âm cùng danh mục

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11024
1738
Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Thích Trí Huệ
16760
2933
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
8852
1383
Bốn pháp quán - Phật thất 65
Thích Hạnh Tín
11344
3007
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Thích Tâm Hòa
10867
1689
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
17680
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
3510
653
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4100
730
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
3703
613
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
6405
1461
Trở lại thiên đường
Thượng tọa Thích Phước Tiến
3335
386